Loading

Üzletfejlesztés

A vállalatok 2016-ra teljesen más kihívásokkal kerülnek szembe ezért a szervezet hatékonyságának és életképességének növelését célozzák meg az üzletfejlesztés folyamatain keresztül. Az Y- generáció korosztályának piaci belépésével a valós idejű, érzékelők által vezérelt alkalmazások elterjedése megállíthatatlanná vált.

Az OD & IT Solutions kutatásai korábban arra mutattak rá, hogy milyen mértékben alkalmaznának új technikákat a válaszadók az együttműködés területén 92%-ban, az információ áramlás területén 91%-ban, a projektszemlélet területeken 93%-ban szeretnének új módszereket bevezetni.

OD & IT Solutions új vagy nem hagyományos technikák.
forrás: OD & IT saját kutatása alapján

Kutatásunk és gyakorlati tapasztalataink rámutattak arra a tényre, hogy a szakirodalmak különbséget tesznek a szervezeti változások és változtatások között. Általában önmagában a változás nem a szervezet által tervezett folyamat, mert többnyire valamilyen külső hatás eredményeként jön létre, elkezdtük megvizsgálni azokat az összefüggéseket, melyek segítségével megbízóink hatékonyságát jelentősen növelhetjük.

Üzletfejlesztés

A vállalati információs és kommunikációs rendszer fontosságát még inkább kiemeli az a körülmény, hogy a különböző szintű döntések a vállalaton belül elszórtan, működési területhez és az adott szervezeti egység adott folyamatához kötve jelennek meg.

OD & IT Solutions új vagy nem hagyományos technikák.

Az IDC új tanulmánya, mely a www.computerworld.hu –ban jelent meg, irányt mutat az Internet of Things (Dolgok internete — IoT) tendenciáiban továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy az új korosztály tagjai egyetlen „összekapcsolt világban” gondolkodnak, valamint, hogy alapvető igényük az információkhoz való azonnali, közvetlen hozzáférés. Kikövetelik maguknak továbbá a saját tevékenységük feletti valós idejű teljes ellenőrzést. A jelenlegi fejlesztési ciklusok azonban ehhez a gondolkodáshoz nem illeszkednek. A vállalatok IT-részlegeknek törekedniük kell a fejlesztési ciklusaik lerövidítésére, mert az elvárt igények között szerepel többek között az, hogy 2016-ban felpörögnek a fejlesztések, mert 2020-ra több, mint 250 ezer IoT alkalmazásnak kell megszületnie, valamint az is, hogy 2020-ra az informatikai támadások egytizede IoT rendszerek ellen irányul, ami új kihívás elé állítja a vállalati biztonsági rendszereket.

fejlesztési ciklusok lerövidítése

A változtatásokat a szervezet tagjai kezdeményezik, ezért van lehetőségük előre megtervezni azokat. A szervezet így képessé válik, hogy választ adjon a külső és belső kihívásokra. Amiről kevés szó esik, hogy a változtatásokat tervszerű beavatkozás útján, magatartástudományi ismeretek felhasználásával, azaz szervezetfejlesztés (OD) segítségével érhetik el a vállalatok.

Az elméleti háttérhez szorosan kapcsoló előzmény, hogy körülbelül a 80-as évektől vált meghatározó irányzattá és került előtérbe a szervezet így annak fejlesztése is. Meglehetősen specifikusnak terület ez, mert határai nem élesen különülnek el. A rendszerszemlélethez az un. rendszerben való gondolkodás kiegészítéseként, már korábban kutatni kezdték az emberi és szervezeti összefüggéseket.

Az első Ilyen összefüggés melyet figyelembe vett az OD & IT Solutions saját szabadalmának elkészítésekor, amit a Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai Intézetének kutatói állapítottak meg: minden tizedik szervezet nem rögzíti a vállalat tényleges folyamatait. A szervezetek hatékonyságát viszont az határozza meg, hogy mennyire tudják folyamataikat hatékonyan irányítani, szervezeti és informatikai megoldásokkal támogatni. Azt a tudatos megközelítést, melynek célja, hogy a vállalat működését hatékony és hatásos folyamatokkal tudja támogatni – illeszkedjen a vállalat céljaihoz, stratégiájához – a folyamatmenedzsmentnek nevezzük. Ez a tudatos megközelítés magában foglalja a folyamatok tudatos, tervezett kialakítását, irányítását és fenntartását.

üzletfejlesztés

A második összefüggés, miszerint az intézmények nincsenek tudatában annak, milyen információkat birtokolnak, valamint, a szakmai jártasság, szakértői tudás, értékes tapasztalatok és munkakapcsolatok semmivé válnak, amint ezek birtokosa, maga a dolgozó elhagyja az intézményt. Sokan úgy gondolják úgy, hogy a “megfelelő” információtechnológia segíthet, ami nem más, mint a tudásmenedzsment.

A harmadik összefüggés szerint a vállalat emberi tényezőinek kezelője a HR is átalakításra szorul. A www.itbusiness.hu –által megjelentetett cikk alapján a menedzserek a feladatokat nem feltétlenül a munkahelyükön, az íróasztal mellett akarják elvégezni. Ezért aztán örömmel vesznek (sőt, egyenesen el is várnak) olyan hr-alkalmazásokat, amelyeket mobilról vagy webes felületen keresztül, akár távoli eléréssel is tudnak használni. Így kihasználhatóvá válnak számukra az egyébként holt időt jelentő időszakok, például egy repülőtéri várakozás vagy egy konferencia szünete.

Az X vagy Y generációba tartozó fiatal menedzserek nem érik be a hagyományos hr-rendszerek kínálta szolgáltatásokkal.

Informatikai forradalom a hr-ben

A környezet és a vállalat is hat egymásra mindkét irányból, ezért kölcsönös hatást gyakorolnak egymásra, ezért a változások magas szintű irányítása a folyamatos fejlesztés. A fejlesztés akkor eredményes, ha a vállalat értékei, stratégiája és céljai nem módosulnak rövid időegységek alatt.

A negyedik összefüggés abból adódik, hogy a 2016-os kereskedelmi trendek előrejelzései alapján várható többek között a közösség alapú e-kereskedelem robbanásszerű fejlődése. Az eddigi single- channel és multi-channel rendszerek mellett egyre több omni-channel rendszer jelenik meg.

The eCommerce Boom’s Impact on Logistics
http://www.evansdist.com

Egy omni-channel rendszer a vásárlót – és annak viselkedését helyezi előtérbe, és az ehhez tartozó adatbázist, az erre épülő üzleti intelligenciát értéknek tekinti. A vásárló, aki egyre informáltabb, tudatosabb, már a világháló segítségével tájékozódik, árakat hasonlít össze, értékeléseket olvas, miközben a márkákkal vagy a preferált termékkel számtalan ponton (keresők, közösségi médiák stb.) és csatornán (tévé, mobiltelefon, táblagép) segítségével tájékozódik. Az így létrejövő “360 fokos nézet”, már nem egy tranzakció központú e-kereskedelmi platform.

A piaci verseny és versenyképesség fenntartása mindenképpen indokolja a technológiai fejlesztést. A technológiai fejlesztés mellett illetve azzal egy időben fejlesztenünk kell a szervezeti kultúrát is. Az infokommunikációs technológiák bevezetése olyan új elem beillesztését kéri, mint az integráció foka és az integrálás tevékenysége, a szabványosítás az elkerülhetetlen csoportmunka és a szervezett oktatás. Az új elemek viszont szinte elkerülhetetlenül összekapcsolják az ICT fejlesztést a szervezetfejlesztéssel.

Az OD & IT Solutions legújabb szabadalma az un. „IT és SZF központú integrált vezetői kommunikációs modell”, mely képes megoldani a folyamatmenedzsment tudásmenedzsment y- generációs HR folyamatokösszekapcsolását a kereskedelmi trendekkel, ezzel elérve a piaci verseny és versenyképesség növelését megbízóink vállalatainál.