Loading

IT hatékonyságnövelés

Az új kommunikációs eszközök megváltoztatják a gondolkodásunkat, személyiségünket, kommunikációs szokásainkat, így az IT hatékonyságnövelésről mindenképpen gondoskodnia kell a vállalatnak..

A technológia váltás viszont nem kizárólag pozitív hatású. Aggályok jelennek meg minden új információtovábbító eszköz megjelenésekor, mert az új kommunikációs kultúrának igen sok új lehetősége és új kommunikációs szabálya létezhet. A szervezetek sikerességéhez meghatározó tényező az információtechnológia. A szervezet nem tud kitérni a technikai-technológia fejlesztés elől. A piaci folyamatok, versenytársak lépései kikényszerítik a fejlesztést melynek elmaradása különböző szinten, de jelentős hátrányok esetleg veszteségek forrása lehet.

„Az informatika szerepének megítélése továbbra is ellentmondásos: annak ellenére, hogy az informatikát elfogadják, mint az innovatív megoldások megvalósítója, az informatikát magát nem tekintik úgy, mint aminek szerepe van az innováció kezdeményezésében.” Az informatika helyzete | 2009-2010 | Válságos évek

IT hatékonyságnövelés ; www.oditsolutions.hu

#howtobuildaiot ; #bproject ; #iot ; #before ; #eziz ; #processimplementation ; #howtoworkbetter

A hagyományos vezetői funkciók és feladatok átalakulnak, módosul a szervezeti struktúra, növekszik a munkatársi felelősség. Ezek a folyamatok spontán is lezajlanak, de a szakirodalmi adatok alapján egy ilyen helyzetre dolgozódott ki az emberi erőforrásokra alapozott szervezetfejlesztés azaz az OD.

A nyilvánvaló teljesítmény és hatékonyság igény mellett a vezetői akarat ezekben a kultúrákban, a szervezet teljes egészére, egységes szemlélettel fogalmazza és határozza meg minden munkatárs viszonyát az informatikai rendszerekben kezelt adatok bizalmasságának, hitelességének, sértetlenségének, rendelkezésre állásának kérdéskörére vonatkozóan a tényleges funkcionalitás megőrzéséhez.

Az információs szervezet létrehozása nem egy spontán folyamat, a tervezett szervezeti változások közé tartozik.

A vállalati információs és kommunikációs rendszer fontosságát még inkább kiemeli az a körülmény, hogy a különböző szintű döntések a vállalaton belül elszórtan, működési területhez és az adott szervezeti egység adott folyamatához kötve jelennek meg. Egy jól szervezett és hatékonyan működő információs és kommunikációs rendszerrel érhető el, hogy a folyamatok a vállalati célokkal összhangban, azok megvalósítását segítve kommunikációs technikaként lehessenek értelmezhetőek.